Na temelju članka 19. Statuta Veslačkog kluba Korana saziva se Redovna izvještajna skupština, dana 8. ožujka 2022. godine od 14,00 sati, u prostorijama VK Korana, Žorovica 3.

Na sljedećim poveznicama možete pristupiti dokumentima i važnim informacijama, za pripremu i sudjelovanje na Skupštini.