Na temelju članka 19. Statuta Veslačkog kluba Korana, članka 76. Zakona o sportu i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, saziva se 2. Skupština Veslačkog kluba Korana u 2022. godini, dana 20. prosinca 2022. godine u 18 sati.

Točka dnevnog reda:
USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA VESLAČKOG KLUBA KORANA ZA 2023. GODINU

Podloge za usvajanje su:

U skladu s člankom 1 dopune Statuta glasovanje se može obaviti SMS porukom, Viberom, WhatsAppom, e-mailom, kao i fizičkim glasovanjem na sastanku Upravnog odbora koji će se održati u isto vrijeme. Glasački listić dostupan je ovdje.

Svoj glas  „ZA“, „NE PRIHVAĆAM“, „SUZDRŽAN“ šaljite na:

E-mail: vk-korana@ka.t-com.hr ili

mobitel: porukom na 098 365 739 ili

dolaskom u prostorije VK Korana i zaokruživanjem.

Glasovanje će biti završeno u 19 sati.

Predsjednik VK Korana, Bruno Rogić