Izvještajna godišnja skupština VK Korane održat će se u nedjelju, 26.3.2023. u 11 sati u prostorijama kluba.

Predloženi dnevni red:

 1. Izbor radnog predsjedništva.
 2. Prijedlog za imenovanje i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, te verifikacijskog povjerenstva.
 3. Izvješće predsjednika o radu VK Korana za 2022. godinu.
 4. Izvješće Stručno-programskog povjerenstva za 2022. godinu.
 5. Izvješće Nadzornog odbora VK Korane za 2022. godinu.
 6. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva.
 7. Rasprava i prihvaćanje podnesenih izvješća za 2022. godinu.
 8. Riječ gostiju na Skupštini Veslačkog kluba Korana.
 9. Program rada VK Korana za 2023. godinu – informacija.
 10. Proračun VK Korana za 2023. godinu – informacija.
 11. Nagrade i priznanja za 2022. godinu.
 12. Različito.

Radni materijal će biti objavljen 23.3. 2023. na stranici kluba i na oglasnoj ploči kluba.

Karlovac, 18.3.2023.