POPIS SPORTAŠA VK KORANA
Red.broj Ime i prezime Datum rođenja Broj iskaznice
1 LUKA HAJDIN 18.05.2005.  
2 MAURO BAUER 20.04.2005.
3 EMA HODAK
21.02.2008.
4 JOSIP JAKŠIĆ
10.07.2007.
5 JAN LATKOVIĆ
30.04.2007.
6 ŠIME RAVNJAK 16.11.2008.
7 MATIJA CAR 20.05.2007.  
8 LEON OPAČIĆ 15.09.2009.  
9 JAN ČRNE 12.08.2010.  
10 DAVID MIKAŠINOVIĆ 09.10.2009.  
11 MAKS FINDRIK 19.06.2010.  
12 RUBEN SELIMOVIĆ 16.05.2006.  
13 EMA VUKOVIĆ 16.07.2009.  
14 VITO BROZOVIĆ