Vijesti

Josip Jakšić i Šime Ravnjak u dvojcu za juniore i Matija Car i Mauro Bauer u dvojcu za lake seniore te Ema Hodak u skifu za juniorke B osvojili srebrne medalje, Mauro Bauer brončanu u skifu za lake seniore.

Među brojnim posadama iz svih hrvatskih klubova i Slovenije nastupili su i veslači/ce Veslačkog kluba Korana. Obadva dana (subota, nedjelja) održana su prednatjecanja u jutarnjem programu, a finala popodne.

REZULTATI

SM 1x (Luka Hajdin) – 5. mjesto eliminacije (sveukupno 14 posada )
JMA 1x (Jan Latković) – 2. mjesto u skupini (21. mjesto eliminacija od 43 posade)
LSM 1x (Mauro Bauer) – 3. mjesto finale A (7 posada)
JMA 2x (Josip Jakšić, Šime Ravnjak ) – 2. mjesto finale A (sveukupno 14 posada)
JMB 2x (Vito Brozović, David Mikašinović) – 2. mjesto (kvalifikacije)
(sveukupno 15. mjesto od 26 posada)
LJMA 1x (Matija Car) – ušao u A finale ali nije nastupio
JMB 1x (Leon Opačić) – 4. mjesto finale A (sveukupno 32 posade)
JŽB 1x (Ema Vuković) – 3. mjesto kvalifikacije (sveukupno 13. vrijeme od 25 posada)
JŽB 1x (Ema Hodak) – 2. mjesto finale A (sveukupno 25 posada)
KMA 2x (Maks Findrik , Jan Črne) – 1. mjesto finale B (sveukupno 33 posade)
LSM 2x (Matija Car, Mauro Bauer) – 2. mjesto finale A (sveukupno 5 posada)

Organizator 26. međunarodne veslačke regate Jumbo 2024 koja se tradicionalno održava na jarunskom jezeru u Zagrebu je Hrvatski veslački savez (HVS), Veslački savez Zagreba (VSZ) i Veslački klub Jarun. Obadva dana (subota, nedjelja) održana su prednatjecanja u jutarnjem programu, a finala popodne.